Áruházkereső Akciós újság Tesco Youtube Google Play Appstore
Főznijó Szabadidő Baba Egészség Utazás Pénzügyi szolgáltatás Saját termékek Katalógus értékesítés Grocery Home Shopping
Szolgáltatások › Vásárlókártya
Instant Vásárlókártya Tesco Családi Vásárlókártya Igénylés feltételei Kapcsolódó szolgáltatások Letölthető dokumentumok

A főkártya igénylés általános feltételei:

 • 18 év feletti életkor;
 • bejelentett magyarországi állandó lakóhely;
 • legalább havi nettó 50 000 Ft összegű rendszeres jövedelem;
 • saját vezetékes vagy mobil telefon (a szabályok a dokumentumok alatt találhatóak);
 • nyilvános munkahelyi vezetékes vagy mobil telefonszám, amely a munkahely vagy cégjegyzésre jogosult nevére és címére szól;
 • ha Ön alkalmazott: legalább 6 hónapos, folyamatos munkaviszony (jelenlegi munkahelyén minimum 3 hónap);
 • ha Ön vállalkozó: legalább 12 hónapos folyamatos magyarországi tevékenység igazolása, azonos iparágon belül;
 • nem szerepel a negatív KHR (Központi Hitelinformációs Rendszer) listán.

A főhitelkártya igényléshez szükséges dokumentumok1:

 • érvényes személyi igazolvány vagy útlevél;
 • KÜLFÖLDI állampolgárok esetén:
  • Ha Ön 4 évnél régebbi ’AK’ végződésű vagy ’BA’ kezdetű személyi igazolvánnyal rendelkezik, nem szükséges egyéb dokumentum.
  • Ha a személyi igazolvány kiállítása óta eltelt idő kevesebb, mint 4 év, akkor a következő dokumentumok valamelyike szükséges:
   • regisztrációs kártya, amely igazolja, hogy legalább 4 éve Magyarországon tartózkodik.
   • állandó tartózkodási kártya, VAGY
   • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy legalább 4 éve Magyarországon tartózkodik, VAGY
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
 • vezetékes telefon esetén: amennyiben az Ön neve és telefonszáma nyilvános tudakozóban elérhető, nem szükséges róla dokumentum. Egyéb esetben szükséges az Ön nevére vagy személyi igazolványában bejegyzett címére szóló telefonszámla levél;
 • előfizetéses mobiltelefon esetén: ha az Ön neve és telefonszáma nyilvános tudakozóban elérhető, nem szükséges róla dokumentum. Egyéb esetben az Ön nevére vagy személyi igazolványában bejegyzett címére szóló előző havi telefonszámla levél és a befizetést igazoló dokumentum szükséges;
 • kártyás mobiltelefon esetén: az Ön nevére vagy személyi igazolványában bejegyzett címére szóló legalább 1 éves előfizetői / felhasználói szerződés;
 • céges mobil esetén: cég által aláírt, cégnevet tartalmazó, pecséttel ellátott telefonos igazolás, mely tartalmazza a telefonszámot, az Ön nevét, valamint azt, hogy a telefont Ön használja.

Jövedelemigazolás

 • ha Ön alkalmazott: 1 utolsó havi, az Ön nevére szóló, rendszeres és jogcím alapján beazonosítható jövedelmet tartalmazó fizetésiszámlakivonat2, vagy munkáltatói igazolás;
 • beazonosítható jövedelmet tartalmazó fizetésiszámlakivonat2, vagy munkáltatói igazolás;
 • ha Ön vállalkozó vagy egyéni vállalkozónál alkalmazott: NAV által kiállított jövedelemigazolás és együttes adóigazolás4;
 • ha Ön őstermelő: NAV által kiállított jövedelemigazolás és együttes adóigazolás4 valamint az őstermelői igazolvány és érvényes betétlap;
 • ha Ön nyugdíjas: NYUFIG év elejei összesítő, mely kiváltható saját tulajdonú fizetési számlakivonattal2, amelyen beazonosítható a nyugdíj + nyugdíjas igazolvány (vagy olyan dokumentáció, mely a nyugdíjas törzsszámot tartalmazza), és 57 év alatti nyugdíjasok esetén szükséges a nyugdíjas határozat bemutatása;
 • külföldi alkalmazotti jövedelem esetén: kétnyelvű munkáltatói igazolás, az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által lefordított munkaszerződés és utolsó havi fizetési számlakivonat;
 • külföldi vállalkozói jövedelem esetén: külföldi adóhatóság által kiállított jövedelemigazolás és igazolás a közteher megfizetéséről Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda fordítással, valamint a 3 utolsó havi belföldi fizetési számla kivonata, melyre a külföldi vállalkozói jövedelem érkezik;
 • külföldi nyugdíj esetén: a nyugdíjról szóló határozat Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda fordítással, valamint belföldi fizető számlakivonat, melyre a külföldi nyugdíj érkezik.

1 A Bank saját döntési jogkörében eljárva az igényléshez az itt felsoroltaknál több, esetenként kevesebb dokumentum benyújtását is kérheti.

2 Amennyiben az Ön fizetése vagy nyugdíja legalább három hónapja a Budapest Banknál vezetett folyószámlájára vagy Befektetési Kártya számlájára érkezik, a hitelkártya igénylésénél fizetési bankszámlakivonatra nem lesz szüksége.

3 Felsorolt dokumentumokat mind a Főkártyásnak, mind a Társkártyásnak be kell mutatnia igényléskor.

 

THM: 39,88%1


 

1 A hatályos szabályozás értelmében a THM meghatározása során csak a vásárlási tranzakciók után felszámítandó kamat kerül figyelembe vételre, a készpénzfelvét után fizetendő kamat nem. A készpénzfelvét aktuális kamatát a Bank az adott hitelkártya konstrukcióra vonatkozó hirdetményben teszi közzé. A hitelkártya készpénzfelvételre való használata a fenti értéknél magasabb teljes hiteldíj mutatót (THM) eredményez.

A hitelkártya éves kártyadíja 5.100 Ft vagy 0 Ft. Az éves kártyadíj 0 Ft, amennyiben a hitelkeret kihasználtsága eléri a 70%-ot a vizsgálat időpontjában. A vizsgálat időpontja az aktiválástól számított 3. teljes naptári hónap utolsó napja illetve ezt követően minden évben ugyanezen nap. Első vásárlási tranzakciós kártya esetén, vagyis akkor, ha a kártya igénylésével együtt Részletformáló szolgáltatás keretében termék vásárlása történik: az első évben minden esetben 0 Ft ez éves díj, míg azt követően csak akkor 0 Ft az éves díj, amennyiben a hitelkeret kihasználtsága eléri a 70%-ot a vizsgálat időpontjában. A hitelkeret-kihasználtság vizsgálata az ügyfél teljes tartozására (minden, a hitelszámlán lekönyvelt és  foglalásban lévő  tranzakcióra, beterhelt kamatokra, díjakra és egyéb költségekre) kiterjed.
A Tesco Pénzügyi Partner a Budapest Bank Zrt. pénzügyi közvetítője (függő ügynöke). Pénzügyi szolgáltató a Budapest Bank Zrt. Ez a hirdetés nem minősül a Ptk. 6:64. §-a szerinti ajánlattételnek. A Bank a kölcsönt a mindenkori hitelbírálat feltételei alapján nyújtja! A Tesco Vásárlókártya kondíciónak részletes leírását a mindenkori hatályban lévő Hitelkártya Hirdetmény tartalmazza.

REPREZENTATÍV PÉLDA:

Hitelkamat mértéke és típusa: évi 34,16%. A kamat típusa rögzített (a bank jogosult az Üzletszabályzatban részletezett esetekben egyoldalúan módosítani).

Hitel teljes összege: 375 000 Ft
Hitel futamideje: 1 év
Törlesztőrészletek összege: 37 758 Ft
Hitel teljes díja: 78 095 Ft
Fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 453 095 Ft.
Teljes hiteldíj mutató: 39,88%