Áruházkereső Akciós újság Tesco Youtube Google Play Appstore
Főznijó Szabadidő Baba Egészség Utazás Pénzügyi szolgáltatás Saját termékek Katalógus értékesítés Grocery Home Shopping
Szolgáltatások › Vásárlókártya
Instant Vásárlókártya Tesco Családi Vásárlókártya Kedvezmények További akciók Előnyök Igénylés feltételei Kapcsolódó szolgáltatások Letölthető dokumentumok Elérhetőségeink

A Vásárlókártya használatával elérhető előnyök:

TESCO vásárláskor most 3x Clubcard pontot kap!1

Bárhol vásárol, 2x Clubcard pontot írunk jóvá!2

2014.02

Első kártyahasználat után (Instant Tesco Vásárlókártya esetén) +4 000, majd további használat esetén 3 hónapon keresztül havonta maximum +2 000 Clubcard pont!4

20% visszatérítés a Tescóban meghirdetett akciós termékcsoport árából.5

 

THM: 39,88%3

1-2  Minden, Tesco Vásárlókártyával történő hazai vagy külföldi vásárlás, valamint a hitelkártya számla terhére megadott csoportos beszedési megbízás után a hitelkártya számlára lekönyvelt 100 forintonként 1 Tesco Clubcard pont, összesen havi maximum 10 000 Tesco Clubcard pont jár. Pl.: a kártyásvásárlás értéke: 5 698 Ft; a tranzakció könyvelését követő hó elején a Clubcard egyenlegen jóváírásra kerülő Clubcard pontok összege  = 56 pont. A hűségpontok a Főkártya birtokos által megadott Tesco Clubcard pontegyenlegét növelik oly módon, hogy az előző naptári hónapban gyűjtött hűségpontokat a Bank minden hónap 10-éig átküldi a Tesco részére pontjóváírás céljából, majd a Tesco adott hónap 20-áig jóváírja azt az ügyfél számára. Az így gyűjtött hűségpontok beváltása a Tesco Clubcard pontbeváltási folyamata szerint történik. A pontgyűjtés részletes szabályairól a mindenkor hatályos Tesco Vásárlókártya hirdetmény, valamint az annak szerves részét képező Kedvezmény Szabályzat rendelkezik, amely a Bank fiókjaiban, a Bank honlapján (www.budapestbank.hu) és a www.tescoszolgaltatasok.hu weboldalon tekinthető meg. Példa: Tesco Vásárlókártyával elköltött 200 Forintonként 4 Clubcard pontot kap és ha a Tesco áruházakon belül Clubcardját is használja vásárláskor, további 1 Clubcard pont jár Önnek.

3  A hatályos szabályozás értelmében a THM meghatározása során csak a vásárlási tranzakciók után felszámítandó kamat kerül figyelembe vételre, a készpénzfelvét után fizetendő kamat nem. A hitelkártya készpénzfelvételre való használata a fenti értéknél magasabb teljes hiteldíj mutatót (THM) eredményez. A készpénzfelvét aktuális kamatát a Bank az adott hitelkártya konstrukcióra vonatkozó hirdetményben teszi közzé. 

 A hitelkártya éves kártyadíja 5.100 Ft vagy 0 Ft. Az éves kártyadíj 0 Ft, amennyiben a hitelkeret kihasználtsága eléri a 70%-ot a vizsgálat időpontjában. A vizsgálat időpontja az aktiválástól számított 3. teljes naptári hónap utolsó napja illetve ezt követően minden évben ugyanezen nap. Első vásárlási tranzakciós kártya esetén, vagyis akkor, ha a kártya igénylésével együtt Részletformáló szolgáltatás keretében termék vásárlása történik: az első évben minden esetben 0 Ft ez éves díj, míg azt követően csak akkor 0 Ft az éves díj, amennyiben a hitelkeret kihasználtsága eléri a 70%-ot a vizsgálat időpontjában. A hitelkeret-kihasználtság vizsgálata az ügyfél teljes tartozására (minden, a hitelszámlán lekönyvelt és  foglalásban lévő  tranzakcióra, beterhelt kamatokra, díjakra és egyéb költségekre) kiterjed.

A Tesco Pénzügyi Partner a Budapest Bank Zrt. pénzügyi közvetítője (függő ügynöke). Pénzügyi szolgáltató a Budapest Bank Zrt. Ez a hirdetés nem minősül a Ptk. 6:64. §-a szerinti ajánlattételnek. A Bank a kölcsönt a mindenkori hitelbírálat feltételei alapján nyújtja! A Tesco Vásárlókártya kondíciónak részletes leírását a mindenkori hatályban lévő Hitelkártya Hirdetmény tartalmazza.

4  Az első 4 000 Clubcard pontot az Instant Tesco Vásárlókártya igénylés helyszínén történő személyes átvétel és aktiválás után, az átvétel napján a Tesco áruházban történt legalább 4 000 Ft értékű vásárlást, vagy legalább 2.000 Ft értékű családi módozatú Tesco Maraton balesetbiztosítást vásárolt követő hónap utolsó napjáig kerül jóváírásra. A 4.000 Ft-os vásárlásba a Részletformáló szolgáltatás összege nem számít bele.

A 10%-os kedvezmény keretében elérhető (3-szor max. 2 000, összesen max. 6 000) Clubcard pont jogosultsági feltétele, hogy a Vásárlókártya személyes átvételét követően a 3. teljes hónap végéig folyamatosan, minden hónapban legalább egy alkalommal használta (vásárlás, ATM készpénz felvétel) az ügyfél a kártyáját. Amennyiben az adott elszámolási időszakban nem használja a Tesco Vásárlókártyáját, akkor az adott elszámolási időszakban, illetve az azt követő időszak(ok)ban is elveszti a kedvezményre való jogosultságát.

  1.  A jóváírása következőképen történik:Az első 2 000 Clubcard pont: a Tesco áruházban a kártya személyes átvételét követő naptól az azt követő első teljes hónap végéig történt vásárlások 10%-át térítjük vissza Clubcard pont formájában, maximum 2 000 Clubcard pont értékben
  2.  A második 2 000 Clubcard pont: a Tesco áruházban a kártya személyes átvételét követő 2. teljes hónapban történt vásárlások 10%-át térítjük vissza Clubcard pont formájában, maximum 2 000 Clubcard pont értékben
  3.  A harmadik 2 000 Clubcard pont: a Tesco áruházban a kártya személyes átvételét követő 3. teljes hónapban történt vásárlások 10%-át térítjük vissza Clubcard pont formájában, maximum 2 000 Clubcard pont értékben

A max. 10 000 Clubcard pontot a Tesco és a Bank közösen nyújtja, és a Tesco-Global Áruházak Zrt. írja jóvá. A fenti kedvezmények a Tesco Vásárló kártya Instant kártya formában történő igénylésére és használatára vonatkozik. Amennyiben az ügyfél nem Instant kártyát igényel, akkor a Hitelkártyához kapcsolódó kedvezményekkel kapcsolatos további tájékoztatást a Tesco áruházakban a Hitelügyintézőktől, illetve a Tesco honlapján (www.tescoszolgaltatasok.hu) kaphat.

5 A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a Tesco Hitelkártya mellett Clubcard kártyáját is átadja a pénztárosnak. Az időszakosan előre meghatározott termékcsoportok után járó 20%-os kedvezményt a Bank nyújtja. Az akciós termékek részletes meghatározása a www.tesco.hu/markak-es-szolgaltatasok/szolgaltatasok/vasarlokartya/kedvezmeny/ oldalon található meg. A kedvezményeket a Bank a Tesco Vásárlókártya-birtokosoknak a hitelkártya számlán utólag bocsátja rendelkezésre. Az akció ideje alatt az összes adható 20% kedvezmény maximális összege akciós időszakonként 3000 Ft. A kedvezmény csak a Tesco áruházakban személyes vásárlás esetén érhető el, online bevásárlás esetén nem. A vásárlások után járó kedvezmények rendelkezésre bocsátásának feltétele, hogy a kedvezmény rendelkezésre bocsátásakor a Tesco Vásárlókártya aktív legyen, illetve a vásárláskor felmutatott Clubcard száma a Banknál rögzítésre került. Az akció, a kedvezmény igénybevételének, valamint a pontgyűjtés részletes feltételei (kizárások, korlátozások stb.) a Bank mindenkor hatályos – hitelkártyákhoz kapcsolódó – Kedvezmény Szabályzatában találhatóak meg, amely elérhető a Bank fiókjaiban, a Bank honlapján (www.budapestbank.hu) valamint a Tesco honlapján (www.tescoszolgaltatasok.hu).

Reprezentatív példa 2016.06.23-tól megkötött szerződések esetében:

Hitelkamat mértéke: évi 34,16%.

A kamat típusa rögzített (a bank jogosult az Üzletszabályzatban részletezett esetekben egyoldalúan módosítani).

Hitel teljes összege: 375 000 Ft
Hitel futamideje: 1 év
Törlesztőrészletek összege: 37 758 Ft
Hitel teljes díja: 78 095 Ft
Fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 453 095 Ft.
Teljes hiteldíj mutató: 39,88%

Utasbiztosítás

Kényelme és biztonsága érdekében igényelheti opcionális Vienna Life Utasbiztosításunkat hitelkártyájához, mely egész évben garantálja az Ön vagy akár egész családja biztonságát külföldi utazása(i)k során. Az utasbiztosítások területi hatálya az egész világra kiterjed és korlátlan utazásra felhasználható. Érvényessége 1 év, amelyet az első év leteltét követően minden év ugyanazon időpontjában automatikusan meghosszabbít az Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt., egészen a biztosítás felmondásáig avagy megszűnéséig.

A kártyával, annak igénylésével vagy a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó további kérdéseivel forduljon bizalommal az Önhöz legközelebbi TESCO áruház hitelügyintézőjéhez, vagy hívja a Tesco Hitelvonalat a 06/40-20-10-30-as telefonszámon!